Borang Pendaftaran Online 

http://bit.ly/KeahlianIH/

*Untuk mendaftar keahlian IKRAM Health, pastikan anda sudah mengetahui nombor keahlian IKRAM dan IKRAM Kawasan anda kerana ia dapat membantu melancarkan urusan pendaftaran serta rujukan.

Terima kasih.