IKRAM Health

Building a healthy nation with rahmah

Kenali Kami

Siapakah IKRAM Health? Apakah misi dan visi kami? Kenali IKRAM Health dengan lebih lanjut.

Tanya Pakar

Ada kemusykilan tentang penyakit dan masalah perubatan? Atau kemusykilan fiqh perubatan? Tanyalah pakar-pakar kami dalam bidang ini.

Aktiviti

Lihat aktiviti IKRAM Health dan usaha-usaha dalam menjayakan misi dan visi IKRAM Health.

Siapakah IKRAM Health?

Persatuan Kesihatan IKRAM Malaysia (IKRAM Health) merupakan sebuah NGO di bawah Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) yang ahlinya terdiri daripada mereka yang terlibat dalam industri kesihatan. Ini termasuk Doktor Perubatan, Pergigian, Farmasi, Jururawat, Sokongan Perubatan dan Kesihatan, Pentadbir Hospital dan Klinik serta semua yang bekerja di bahagian industri kesihatan.

Memperkasakan Islam dan menyumbang kepada penegakan syariat Islam melalui bidang kesihatan sejajar dengan aspirasi Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM).
  1. Membangunkan institusi berlandaskan kesihatan yang menjadi contoh dan rujukan kepada masyarakat.
  2. Menyusun dan mengembleng tenaga rumpun kesihatan untuk mencapai visi.
  3. Menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam bidang kesihatan.
  4. Menjalankan aktiviti kesihatan untuk kebajikan ummah.
  • Mengembleng sumber tenaga ahli IKRAM daripada kalangan warga kesihatan dan perubatan serta staf sokongan.
  • Memacu dakwah melalui bidang kesihatan.
  • Menjadi tempat rujukan kerjaya bagi doktor-doktor muda.
  • Melaksanakan program-program khidmat kesihatan dan menjalankan tanggungjawab sosial kepada masyarakat.
  • Mengadakan latihan dan bimbingan kerjaya kepada pelajar-pelajar perubatan.

Kempen Dana

Dana IKRAM Health Malaysia

Berikan sokongan kepada perjuangan IKRAM Health dalam relung kesihatan dan perubatan dengan menyumbang dan menderma. Setiap sen akan digunakan untuk membangunkan pelbagai inisiatif IKRAM Health.