Tabung Kemanusiaan IH

Kutipan Tabung ini akan disalurkan kepada program-program kemanusiaan IKRAM Health yang dianjurkan secara bersama dengan MyCARE dan IMARET khusus untuk pembelian ubat-ubatan dan keperluan kesihatan.

Tabung Bencana (Pembelian Ubat-ubatan)

Kutipan Tabung ini akan disalurkan kepada misi-misi bantuan bencana (banjir, gempa bumi, tanah runtuh, kebakaran) IKRAM Health di seluruh negara pada sepanjang tahun khusus untuk pembelian ubat-ubatan dan keperluan kesihatan.

Tabung Program Saringan Kesihatan

Kutipan Tabung ini akan disalurkan kepada aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan saringan kesihatan yang dijalankan secara bersama dengan JKKhM IKRAM Kawasan khusus untuk pembelian kelengkapan dan keperluan saringan kesihatan.

Tabung Latihan & Pembangunan

Kutipan Tabung ini akan disalurkan kepada semua akviti IKRAM Health yang berkaitan dengan Latihan dan Pembangunan Ahli seperti program Pre Housemanship (IPMAN), Kerjaya (MORSI), Continuos Medical Education (CME) dan Research & Publications.

Tabung Kempen SELBAR

Kutipan Tabung ini akan disalurkan kepada kempen-kempen dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan bersempena Selangor Bebas Asap Rokok sepanjang tahun.