VISI KAMI

Memperkasakan Islam dan menyumbang kepada penegakan syariah Islam melalui bidang kesihatan sejajar dengan aspirasi IKRAM.

Rujukan

Membangunkan institusi kesihatan yang menjadi contoh dan rujukan kepada umat.

TENAGA

Menyusun dan menggembleng tenaga rumpun kesihatan untuk mencapai visi.

PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN

Menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam bidang kesihatan.

KEBAJIKAN

Menjalankan aktiviti kesihatan untuk kebajikan ummah.

TENTANG KAMI

TENTANG KAMI

Persatuan Kesihatan IKRAM Malaysia (IKRAM Health) merupakan sebuah NGO dibawah Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) yang ahli-ahlinya terdiri daripada mereka yang terlibat dalam industri perubatan dan kesihatan termasuklah Doktor Perubatan, Pergigian, Farmasi, Nurse, Sokongan Perubatan dan Kesihatan, Pentadbir Hospital dan Klinik.

KEPIMPINAN

IKRAM HEALTH PUSAT SESI 2016-2017
Prof. Madya Dr Oteh Maskon
Prof. Madya Dr Oteh Maskon
Yang Di Pertua
Dr Abdul Halim Sibhgatullah
Dr Abdul Halim Sibhgatullah
Timbalan Yang Di Pertua
Dr Mohd Afiq Mohd Nor
Dr Mohd Afiq Mohd Nor
Setiausaha Kehormat

ARTIKEL TERKINI